Effektiv drift i Standparken

Effektiv Drift 450

Den 1. januar 2014 startede et forsøg med driften i Strandparken. Forsøget er en del af et større projekt, hvor forsøg gennemføres i seks forskellige selskaber i Danmark i løbet af 2014 og 2015.

Projektet støttes af Ministeriet for by, Bolig og Landdistrikter og har for nylig modtaget yderligere støtte fra AlmenNet og Landsbyggefonden til en udvidelse. Hvert forsøg omfatter en række ændringer i den måde driften er organiseret på og desuden er der i forsøgene fokus på forskellige besparelsesmuligheder afhængig af de eksisterende forhold, for eksempel i forhold til indkøb og udbud.

Målet med forsøgene er at påvise, at vi i den almene sektor kan drifte vores boligafdelinger og –selskaber både bedst og billigst, så beboerne oplever en høj kvalitet til den lavest mulige udgift.

Evaluering

Forsøget blev evalueret efteråret 2015. Hovedpunkterne er at der blev opnået gode besparelser udbud om omlægning af ejendomsfunktionnærernes arbejdsmetode. Der var en mindre tilbagegang i beboertilfredsheden. Det sket dog i periode, hvor der var betydelig udskiftning blandt ejendomsfunktionærerne. Du kan læse evalueringen i boksen i højre side.

Ejendomsfunktionnærernes arbejde er i 2016 tilrettelagt så en afdeling har en funktionær som er særligt ansvarlig for afdelingen kombineret med teamarbejde for andre opgaver. Denne kombimodel skal organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne evaluere i slutningen af 2016